Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DR0
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DR3

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2018г.

Дата на публикуване: 10.09.2020
Последна актуализация: 29.03.2021
1. Декларация на Кмет на с. Тотлебен
Дата на публикуване: 06.06.2018

2. Декларация на Кмет на с. Вълчитрън
Дата на публикуване: 06.06.2018

3. Декларация на Кмет на с. Каменец
Дата на публикуване: 06.06.2018

4. Декларация на Кмет на с. Одърне
Дата на публикуване: 06.06.2018

5. Декларация на Кмет на с. Борислав
Дата на публикуване: 06.06.2018

6. Декларация на Кмет на с. Згалево
Дата на публикуване: 06.06.2018