Заседания от № 1 до № 30

Дата на публикуване: 22.05.2021
Последна актуализация: 23.05.2021
Заседание № 27 от 16.12.2021 г.
Дата на публикуване: 20.12.2021

Заседание № 26 от 30.11.2021 г.
Дата на публикуване: 03.12.2021

Заседание № 25 от 28.10.2021 г.
Дата на публикуване: 03.11.2021

Заседание № 24 от 30.09.2021 г.
Дата на публикуване: 06.10.2021

Заседание № 23 от 23.07.2021 г.
Дата на публикуване: 28.07.2021

Заседание № 22 от 25.06.2021 г.
Дата на публикуване: 30.06.2021

Заседание № 21 от 28.05.2021 г.
Дата на публикуване: 04.06.2021

Заседание №20 от 27.04.2021 г.
Дата на публикуване: 24.05.2021

Заседание №19 от 31.03.21 г.
Дата на публикуване: 24.05.2021

Заседание №18 от 05.03.2021 г.
Дата на публикуване: 24.05.2021

Заседание №17 от 12.02.2021 г.
Дата на публикуване: 24.05.2021

Заседание №16 от 27.01.2021 г.
Дата на публикуване: 24.05.2021

Заседание №15 от 15.12.2020 г.
Дата на публикуване: 24.05.2021

Заседание №14 от 24.11.2020 г.
Дата на публикуване: 24.05.2021

Заседание №13 от 29.10.2020г.
Дата на публикуване: 24.05.2021

Заседание №12 от 29.09.2020г.
Дата на публикуване: 24.05.2021

Заседание № 11 от 27.07.2020г.
Дата на публикуване: 24.05.2021

Заседание № 10 от 30.06.2020г.
Дата на публикуване: 24.05.2021

Заседание № 9 от 04.06.2020г.
Дата на публикуване: 24.05.2021

Заседание № 8 от 28.04.2020г.
Дата на публикуване: 24.05.2021

Заседание № 7 от 27.02.2020г.
Дата на публикуване: 24.05.2021

Заседание № 6 от 12.02.2020г.
Дата на публикуване: 24.05.2021

Заседание № 5 от 29.01.2020г.
Дата на публикуване: 24.05.2021

Заседание № 4 от 16.12.2019г.
Дата на публикуване: 24.05.2021

Заседание №3 от 09.12.2019г.
Дата на публикуване: 24.05.2021

Заседание №2 от 15.11.2019г.
Дата на публикуване: 24.05.2021

Заседание №1 от 05.11.2019г.
Дата на публикуване: 24.05.2021