Декларация за достъпност

Дата на публикуване: 29.07.2021
Последна актуализация: 02.08.2021

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА ПОРДИМ

 

      Община Пордим се ангажира да осигури достъп до интернет страницата си и мобилните приложения в съответствие с изискванията за достъпност, установени в Директива (EС) 2016/2102 от 26 октомври 2016 г. (ОВ L 327 от 02.12.2016 г.), Закона за електронното управление и Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

     Настоящата декларация за достъпност се отнася до официалната интернет страница на община Пордим с електронен адрес: https://pordim.bg/

      Съдържанието на нашата интернет страница включва текстова и нетекстова информация, документи и формуляри за изтегляне, както и двупосочно взаимодействие като обработка на цифрови формуляри и осъществяване на процеси по удостоверяване на автентичност, идентификация и извършване на плащания.

      Ние се стремим да поддържаме и подобряваме нашата интернет страница така, че тя да обхваща всички потенциални потребители, като се вземат под внимание възможните видове взаимодействие, особеностите на различни видове устройства, ниво на техническо познание, личностни и колективни интереси. 

-Изготвяне на настоящата декларация за достъпност
       Настоящата Декларация за достъпност отразява резултатите от извършената оценка на съответствието на интернет страницата с хармонизирания европейски стандарт EN 301 549 v2.1.2 (2018-08) - Изисквания за достъпността на продукти и услуги в сферата на ИКТ , който реферира към WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1), ниво А и АА.

-Статус на съвместимост
     Настоящата интернет страница: https://pordim.bg/ съответства напълно на изискванията на стандарта за достъпност /в този случай се посочва линк за достъп до изготвения доклад за съответствие/;


Недостъпно съдържание: НЯМА

1. „Някои видеоматериали нямат субтитри, или субтитрите са вградени и не могат да бъдат деактивирани, или пък подзаглавията не са на езика на видеоматериала. Въпреки това, всички видеоматериали, които бяха предмет на одита, дал възможност за изготвяне на настоящата декларация, притежават текстова транскрипция и община Пордим работи, за да осигури най-малко за всички публикувани видеоматериали, които съдържат информация, текстова транскрипция в структуриран текст“.

2. „Някои от документите във формат PDF, публикувани на страницата „Относно“, не са достъпни. Това са публикации, които по времето на одита са счетени за архиви. Като такива, те се ползват с дерогация.

- Право на компенсация
       В случай, че потребител срещне пречка пред консултирането на такъв документ, може да се свърже чрез посочените данни за връзка с лицето в община Пордим, отговарящо за достъпността, за да му се предостави възможно най-бързо достъпна версия на желания документ“.

-Обратна връзка и данни за връзка
    За да ни дадете възможност да подобрим достъпността на съдържанието, можете да използвате адреса за връзка obshtina@pordim.bg, с цел да ни сигнализирате за срещнатите проблеми или за да поискате достъп до информация или документ, които са недостъпни. Ще се свържем с Вас възможно най-скоро.

        При необходимост лицата със специални потребности за достъп до нашата интернет страница могат да получат информация и съдействие на тел.: 06513 2217

-Процедура по прилагане
       Ако забележите липса на достъпност, която не Ви позволява да достигнете до съдържание или функция на интернет страницата, ако ни уведомите за нея и не получите задоволителен отговор от нас в разумен срок, имате право да подадете жалба до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ по електронен път на електронен адрес: mail@e-gov.bg или на адрес: София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“.

-Изготвяне на настоящата декларация за достъпност
Тази декларация е изготвена на 29.07.2021 година. 
Дата на годишна актуализация: 31.12.2021 година.


Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:...................................................
/Посочва се в случай, че се извършва такова./