Инвестиционен каталог

Дата на публикуване: 25.01.2022
Последна актуализация: 25.01.2022

Община Пордим с административен център гр.Пордим се намира в Централна Северна България, в Дунавската равнина. Съставна част от област с административен център гр.Плевен. Граничи с общини Плевен, Левски, Летница и Ловеч. Град Пордим е общински център на седем села  -  Вълчитрън, Каменец, Одърне, Згалево, Тотлебен, Борислав и Катерица. 

Общината е разположена в югоизточната част на област Плевен. С площта си от 238,132 km2 е най-малката сред 11-те общините на областта, което съставлява 5,12% от територията на областта. Границите ѝ са следните:
•    на запад и северозапад – община Плевен;
•    на изток – община Левски;
•    на югоизток – община Летница, Област Ловеч;
•    на юг – община Ловеч, Област Ловеч.

Общината се разполага на площ – 240кв.км., с преобладаващ релеф – равнинно-хълмист, а средната надморска височина е  183,5м. 

 

Инфраструктура 

Съобщителна инфраструктура

Съобщителната инфраструктура в общината е добре развита. Качеството на връзките е на много добро ниво.  В общината има 95% покритие на мобилните апарати на "A1” и “ВИВАКОМ“ и "ТЕЛЕНОР".

Интернет

Доставчици на интернет в общината –  “5 КОМ" ООД гр. Плевен с доставка на интернет по оптична мрежа.

Електроснабдяване

Територията на общината се поддържа от електроснабдителен район Плевен и Левски. Всички райони са електрифицирани. Уличното осветление е подменено с енергоспестяващо. Осигурени са средства за тъмните часове от денонощието.
 

град Пордим       с. Одърне       с. Згалево       с. Тотлебен       с. Каменец        с. Вълчитрън       с. Борислав      с. Катерица