Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект "Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Народно читалище "Просвета - 1918" с.Каменец, община Пордим"

Дата на публикуване: 02.08.2021
Последна актуализация: 26.06.2023

Днес беше даден старт на ремонтните дейности за реконструкция и обзавеждане на Читалище „Просвета-1918“ в село Каменец.
Средствата бяха осигурени на 4 март на заседание правителството, което  отпусна 410 000 лева на Община Пордим
С изпълнението на проекта ще бъде извършена реконструкция и обзавеждане на Народно читалище „Просвета 1918“ с. Каменец, което включва :
1. Цялостна подмяна  на покривната конструкция
2. Подмяна на дограмата и входните врати
3. Изграждане на санитарни помещения в сградата на читалището
4. Изграждане на достъпна среда за хора с увреждания
5. Ремонт на сцената