Проект „Топъл обяд в условията на пандемия от Ковид-19” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5-001 – 3.1 – Toпъл обяд в условията на пандемия от Covid-19”

Дата на публикуване: 08.01.2021
Последна актуализация: 26.05.2021
Обява
Дата на публикуване: 08.01.2021