Проект "Рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци в град Пордим"

Дата на публикуване: 06.11.2020
Последна актуализация: 18.06.2021

На 04.11.2020г. в Община Пордим стартира изпълнението на още един проект с Европейско финансиране – Рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци в град Пордим.
С реализацията на този проект ще се подобри жизнената среда на жителите на града, както и пространството около града като закритото сметище се превърне в зелена, екологично чиста зона.

 

Покана за пресконференция и церемония
Дата на публикуване: 21.10.2021