Проект „Обновяване на площи за широко обществено ползване (паркове) в с. Вълчитрън, с. Каменец, с. Одърне и гр. Пордим

Дата на публикуване: 15.12.2020
Последна актуализация: 18.06.2021

В навечерието на Коледните и Новогодишни празници, община Пордим постави началото на изпълнението на още един голям инфраструктурен проект с европейско финансиране, осигурено от Програмата за развитие на селските райони, чрез ДФ „Земеделие“.
На 15.12.2020г. бяха открити строителните площадки в четири населени места от Общината във връзка с изпълнение на проект „Обновяване на площи за широко обществено ползване (паркове) в с. Вълчитрън, с. Каменец, с. Одърне и гр. Пордим".
Проектното предложение предвижда обновяване на площадните пространства с нови алеи, места за отдих и забавления за деца и възрастни.
С реализирането на този проект центровете на три села и на общинския център ще добият нов, европейски облик, а жителите и гостите ще се радват на новите придобивки.