Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24B6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CM2

Информационни масиви и ресурси, използвани от администрацията

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 02.06.2021

В общинска администрация Пордим се ползват информационни масиви и ресурси, както следва:

- програмен продукт "Актопис";

- ЛБД "Население";

- програмен продукт "Елардо";

- програмен продукт "DocExp"]

- програмен продукт "Омекс 2000";

- програмен продукт "Оборотна ведомост";

- програмен продукт "Акстър - наеми, общинска собственост и каса"

- програмен продукт "ФРЗ"

- програмен продукт "Матеус"