Спорт и младежки дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 27.05.2021
Общински План за младежта за 2021 г.
Дата на публикуване: 25.01.2021

Общински План за младежта за 2020 г.
Дата на публикуване: 08.01.2020

План за младежта за 2019г.
Дата на публикуване: 07.01.2019

План за младежта за 2018 година
Дата на публикуване: 08.08.2018

Общински План за младежта през 2017 г.
Дата на публикуване: 12.01.2017

Годишен план за младежта 2016 год.
Дата на публикуване: 12.02.2016