Z6_PPGAHG8001DI60QJM6UGBU1094
Z7_PPGAHG8001DI60QJM6UGBU10D7

м. януари 2020г.

Дата на публикуване: 17.02.2020
Последна актуализация: 18.05.2021
Отчет за касово изпълнение от РА
Дата на публикуване: 15.04.2020

Справка за просрочени вземания
Дата на публикуване: 17.02.2020

Отчет за касово изпълнение на други МП
Дата на публикуване: 17.02.2020

Отчет за касово изпълнение на други ЕС
Дата на публикуване: 17.02.2020

Отчет за касово изпълнение на бюджета
Дата на публикуване: 17.02.2020