Z6_PPGAHG8001DI60QJM6UGBU1094
Z7_PPGAHG8001DI60QJM6UGBU10D7

м. декември 2020 г.

Дата на публикуване: 14.01.2021
Последна актуализация: 18.05.2021
Справка за просрочени вземания
Дата на публикуване: 14.01.2021

Отчет за касово изпълнение от РА
Дата на публикуване: 14.01.2021

Отчет за касово изпълнение на други МП
Дата на публикуване: 14.01.2021

Отчет за касово изпълнение на други ЕС
Дата на публикуване: 14.01.2021

Отчет за COVID - 19
Дата на публикуване: 14.01.2021

Отчет за касово изпълнение на бюджета
Дата на публикуване: 14.01.2021