Z6_PPGAHG8001DI60QJM6UGBU1094
Z7_PPGAHG8001DI60QJM6UGBU10D7

м. ноември 2019 г.

Дата на публикуване: 17.12.2019
Последна актуализация: 17.05.2021
Справка за просрочени вземания
Дата на публикуване: 17.12.2019

Отчет за касово изпълнение от РА
Дата на публикуване: 17.12.2019

Отчет за касово изпълнение на други МП
Дата на публикуване: 17.12.2019

Отчет за касово изпълнение на други ЕС
Дата на публикуване: 17.12.2019

Отчет за касово изпълнение на бюджета
Дата на публикуване: 17.12.2019