Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KG7
Z7_PPGAHG800P5180QJ94G5IG1IF0

Годишен финансов отчет за 2016г.

Дата на публикуване: 26.05.2021
Последна актуализация: 26.05.2021
Счетоводна политика на Община Пордим
Дата на публикуване: 17.02.2017

Обяснителна записка
Дата на публикуване: 17.02.2017

Справка за ангажименти към 31.12.2016г.
Дата на публикуване: 17.02.2017