Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Заповед № РД-01-35/22.01.2024г. на Директора на РЗИ Плевен относно въвеждане на противоепедимични мерки на територията на област Плевен срещу разпрастранението на грип и ОРЗ, за срок от 24.01.2024г. до 31.01.2024г.

Дата на публикуване: 23.01.2024
Последна актуализация: 23.01.2024