Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Удължаване на срока на социалната услуга "Топъл обяд" на социално слаби жители от община Пордим в условията на пандемията от Ковид -19

Дата на публикуване: 19.07.2022
Последна актуализация: 15.11.2022

До 9 септември 2022 година се удължава срока за предоставяне на социалната услуга "Топъл обяд" на социално слаби жители от община Пордим в условията на пандемията от Ковид -19.От услугата могат да се възползват хора с ниски доходи, под линията на бедност, такива които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.Приемът на заявления е отворен. Списъкът с кандидатите се изпраща в дирекция "Социално подпомагане" гр. Плевен за определяне принадлежността им към целевите групи. На потребителите, които вече получават топъл обяд се предоставят консултации за възможностите за ползване на други социални и административни услуги на територията на община Пордим, както и индивидуални форми на подкрепа.

 

От услугата се възползат 200 потребители от всички населени места на територията на общината, като храната се приготвя в кухните на 6 домашни социални патронажа, а за населените места Катерица и Борислав обядите се доставят с траспорт осигурен от община Пордим. Проектът стартира на 4 февруари 2021 година и е на стойност 242 133, 87 лева. Той се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се по Оперативна програма за храни.