Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с издадена Заповед № 1166/16.10.2023г. на Врид Кмета на община Левски за обявяване на частично бедствено положение, Ви информираме че временно е затворен път PVN1110 - Обнова - Каменец.

Дата на публикуване: 16.10.2023
Последна актуализация: 16.10.2023