Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Подписано допълнително споразумение между Община Пордим и УО на ОП „Развитие на човешките ресурси

Дата на публикуване: 12.07.2022
Последна актуализация: 19.07.2022

На 12 юли беше подписано допълнително споразумение между Община Пордим и Управляващия орган на Оперативна програмаРазвитие на човешките ресурси“, с което проектът бе продължен за още 6 месецадо 11 февруари 2023 година. За тази цел Общината ще получи допълнителна безвъзмездна финансова помощ в размер на 314 324,94 лв.

Занапред дейностите ще се изпълняват в едно направление – „Патронажна грижа“, фокусът е върху предоставяне на помощ за хора в напреднала възраст в тяхната домашна среда. Услугите за потребителите се осъществяват по график от специалисти: домашни помощници, медицинско лице и психолог .Патронажната грижа се предоставя на 30 лица от цялата община и включва медицински услуги, помощ в дома, психологическа подкрепа, доставка на продукти от първа необходимост, включително и лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки и др.